قیمت بیمه نامه

 

قیمت بیمه نامه شخص ثالث   بیمه شخص ثالث

 

 

 

قیمت بیمه نامه بدنه                        قییمت بیمه بدنه

 

 

 

قیمت بیمه مسئولیت پزشکان         قیمت بیمه مسئولیت پزشکان

 

 

 

قیمت بیمه مسئولیت پیراپزشکان 

 

 

 

قیمت بیمه آش سوزی منازل مسکونی بیمه اتش سوزی

 

تاریخچه بیمه ایران

تا سال ۱۳۱۴ هجری شمسی، در ایران شرکت بیمه داخلی و یا نیمه داخلی وجود نداشت و بازار بیمه کشور، کاملاً در اختیار نمایندگی های بیمه های خارجی بود. این نمایندگی ها، بیمه های مورد نظر خود را با نرخ ها و شرایطی که خود صلاح می دانستند، به مردم عرضه و عواید حاصله را از کشور خارج می کردند.
بدیهی است این نمایندگی ها برای خود وظیفه و رسالتی در جهت توسعه و تعمیم امر بیمه، آن چنان که مرتبط با مصالح عمومی و کمک به توسعه اقتصاد کشور باشد، احساس نمی کردند و فقط جهات تجاری و سوددهی مورد نظرشان بود. در همین راستا، آن ها از عدم وجود یک مؤسسه بیمه ای داخلی حداکثر استفاده را می بردند و تأسیس یک مؤسسه بیمه داخلی به هیچ وجه خوشایند آن ها نبود و لذا در رابطه با تأسیس چنین شرکتی، هرگونه مخالفت ممکن را ابراز و در جهت جلوگیری از شکل گیری آن در صورت امکان مانع ایجاد می کردند.
اقدام برای تأسیس بیمه ایران با سرمایه دولت از اواخر سال ۱۳۱۳ هجری شمسی و با پیش بینی بودجه ای در قانون بودجه ۱۳۱۴ کل کشور آغاز شد که در ادامه به شرح آن پرداخته می شود.


 

بیمه کرج

بیمه کرج

بیمه کرج

بیمه کرج

بیمه کرج
بیمه کرج

خرید اینترنتی بیمه نامه

آدرس دفتر :کرج طالقانی جنوبی روبروی مدرسه شهدا انقلاب

تلفن دفتر

۳۲۲۱۸۷۲۳