سید محسن نظام خیرآبادی گفت: یکی از طرح های بزرگ در سازمان، حذف دفترچه‌های تامین اجتماعی

است که افراد می توانند با ارائه کارت شناسایی در مراکز ملکی سازمان ودیگر مراکز وابسته به تامین اجتماعی بطور ۱۰۰درصد از خدمات نسخه الکترونیکی بهره مند شوند.

وی به گسترش این طرح در کل مراکز درمانی اشاره کرد وافزود: این طرح درکلیه مراکز درمانی تامین

اجتماعی الکترونیکی پذیرش می شوند واجرایی شده است و روز به روز در حال توسعه وگسترش برای

مراکز درمانی غیر تامین اجتماعی است و لذا مورد اقبال مردم هم قرار گرفته است .

نظام مزیت حذف دفترچه های تامین اجتماعی را سهولت در کار بیمه شدگان وتسهیل امور آنان نام برد

واظهار داشت: طرح حذف دفترچه های تامین اجتماعی در آینده نه چندان دوری فراگیر خواهد شد والان در

تعدادی از مراکز خارج از سازمان درحال انجام است ولذا می طلبد دیگر مراکز وهم بیمه شدگان آماده

ارائه خدمات اجرای این طرح باشند.

وی گفت: در اجرای این طرح فرد بیمه شده با ارائه کارت شناسایی  وکدملی خود در مراکز درمانی پذیرفته

می شود، و پس از طبابت بیمار توسط پزشک، بصورت الکترونیکی پزشک نسخه این فرد را به داروخانه ارسال و از آن محل داروی خود را دریافت میدارد .

وی افزود: با سرعت ساز وکارهای اجرای این طرح برای پیوستن به سیستم مربوطه درسطح مراکز درمانی و مطب‌های پزشکان در دست اقدام است.

بیمه سلامت کرج

وی نیز در خصوص ایجاد ساختمانی برای تامین اجتماعی در خلیل آباد با تقدیر از خیری که قطعه زمینی

را بصورت رایگان به سازمان واگذار کرده است اظهار داشـت: مراحل اقدامات فنی و مهندسی در هیات

مدیره  سازمان درحال بررسی است که امید است بزودی شاهد آغاز ساخت بنای ساختمان اداره تامین اجتماعی دراین شهرستان باشیم.

وی گفت: تامین اجتماعی خلیل آباد دارای ۵ هزار نفر بیمه شده اصلی می باشد.