بیمه اتباع خارجی

بیمه ایران کرج:

مقصود از اتباع خارجی

اشخاصی هستند (  پناهنده – مهاجر ویا  آواره) که تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران را ندارند .مقصود از اتباع خارجی ، موضوع ماده ۱۸۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی که از این پس – قانون نامیده می شود، و تحت عناوین زیر متقاضی ورود به کشور جمهوری اسلامی ایران هستند و تابعیت خارجی آنها مورد قبول دولت جمهوری اسلامی ایران است .

متن ماده ۱۸۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی ج .ا.ا

بمنظور ایجاد تمرکز در سیاست گذاری امور اتباع خارجی (آواره – پناهنده – مهاجر و اتباع خارجی دارنده گذرنامه ) در زمینه ورود ،اسکان ،اخراج ، اشتغال ،آموزش ،بهداشت و درمان و روابط بین الملل ،شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه به ریاست وزیر کشور و عضویت وزیران آموزش و پرورش – اطلاعات – امور خارجه – کارواموراجتماعی – بهداشت درمان وآموزش پزشکی – رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی – دبیر شورای عالی امنیت ملی – فرماندهی نیروی انتظامی و رییس جمعیت هلال احمر تشکیل میگردد. تصمیمات شورای مذکورپس از تیید هییت وزیران قابل اجرا خواهد بود.
یین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کاروامور اجتماعی – کشور و اطلاعات به تصویب هییت وزیران خواهد رسید .
آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۰ قانون برنامه سوم توسعه


 

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی بیمه ایران کرج

جهت پوشش دهی به اتباع خارجی در این بیمه نامه کارگران ممنوعیت اشتغال ( کارت آمایش و گذر نامه ) در ایران را نباید  نداشته باشند

و در صورت بروز حادثه مانند سایر کارگران خسارات و دیه ، هزینه پزشکی و غیره به آنان تعلق می گیرد و هیچ گونه تفاوتی بین آنان نمی باشد .

در غیر این صورت بیمه تعهد نسبت به آنان نخواهد داشت وشخص کارفرما مقصر و مسئول به کارگیری این افراد می باشد  .


از روی نقشه استان مورد نظر را انتخاب فرمایید


 

بیمه ایران کرج

بیمه ایران گوهردشت ، بیمه کرج نمایندگی شادمنامن ،بیمه کرج کد ۳۲۹۷۷ بیمه کرج کارگزاری ، سابق بیمه کرج صدور انی انواع بیمه نامه بیمه ایران مهندس شاد

 

خرید اینترنتی بیمه

 

آدرس دفتر :بیمه کرج طالقانی جنوبی پلاک ۱۸۷

تلفن دفتر :۳۲۲۱۸۷۲۳ ۰۲۶

بیمه ایران البرز نزدکترین نمایندگی به شما بیمه کرج صدور انواع بیمه نامه

 

 

بیمه اتباع خارجی