از کار افتادگی چیست

بیمه ایران کرج : از کار افتادگی ( disablement,disability)

عبارت از فقدان عضو یا از کار افتادن یا ناقص شدن عضوی از اعضای بدن انسان به نحوی که انجام کار و حرفه معمولی شخص مصدوم ناممکن یل مشکل و یا جریان زندگی عادی او دچار اشکال عذاب گردد ( مانند تصادف با اتومبیل و از دست دادن دست یا پا یا چشم یا حوادث کارگاه و قطع انگشتان یا نایینا شدن شخص ) از کار افتادی دایم به حالتی گفته می شود که بعد از سپری شدن مدت معینی دیگر امید و امکان بهبودی برای مصدوم از نظر پزشکی مقدور نباشد و این حالت بعد از انجام معالجه های ممکن و اضحار نظر پزشک متخصص مشخص می شود

انواع از کار افتادگی

از کار افتادگی دائم جزئی  disablement  partial

حالتی است که قسمتی از یک عضو یا چند عضو بدن انسان بر اثر حادثه ناقص شود یا از کار بیفتد مانند قطع یا فلج یک دست یا یک پا یا نابینا شدن یک چشم .

 

از کار افتادگی دائم کلی ، total disablement  

حالتی است که در آن چند عضو بدن در اثر حادثه از کار بیفتد مانند قطع یا فلج دو دست یا دو پا یا نابینا شدن از دو چشم یا اختلال کلی مشاعر .

از کار افتادگی موقت

disablement temporary  ,daily compenstion 

شامل مواردی است که شخص بیمه شده بر اثر حادثه مجروح و مصدوم شود و برای مدتی از تحصیل درآمد و تامین معاش محروم شود به عبارت دیگر بیکار شدن یا از دست دادن درآمد در اثر حادثه و در مدت معالجه و مداوا را از کار افتادگی موقت گویند در این گونه موارد بیمه گران مبلغی را به نام غرامت روزانه یا غرامت هفتگی برای مدت معینی که در بیمه نامه پیش بینی می شود به مصدوم می پردازند

 بیمه ایران کرج

بیمه ایران گوهردشت ، بیمه کرج نمایندگی شادمنامن ،بیمه کرج کد ۳۲۹۷۷ بیمه کرج کارگزاری ، سابق بیمه کرج صدور انی انواع بیمه نامه بیمه ایران مهندس شاد


 

خرید اینترنتی بیمه

 

آدرس دفتر :بیمه کرج طالقانی جنوبی پلاک ۱۸۷

تلفن دفتر :۳۲۲۱۸۷۲۳ ۰۲۶

بیمه ایران البرز نزدکترین نمایندگی به شما بیمه کرج صدور انواع بیمه نامه

 

از کار افتادگی چیست
مطالب مرتبط :