باز خرید بیمه عمر مراحل

باز خرید بیمه  عمر  sarander value

استرداد بهای باز خرید بیمه نامه  عمر که دارای ارزش بازخرید باشند بیمه نامه هایی دارای ارزش بازخرید هستند که دارای ذخیره ریاضی باشند .در عمل دو سال بعد از صدور بیمه نامه های عمراز نوع پس انداز وتمام خطر فوت  ، قابلیت باز خرید پیدا می کنند .

ارزش بازخرید بیمه عمر در سال های مختلف طبق جدول محاسبه می شود که محاسب فنی بیمه عمر (اکتوئر یا اکچوئر) تهیه و تنظیم نموده وبه تصویب سازمان کنترول و نظارت بر صنعت بیمه رسیدهباشد (آیین نامه شماره ۱۳ مصوب شورای عالی بیمه ) حق  باز خرید بیمه عمر با بیمه گذار است مگر آن که بیمه شده( شخص که بیمه به نام وی صادره شده است پدری که برای فرزند خود بیمه خریداری می کند در این مثال نقش فرزند = بیمه شده  ) یا بیمه گذار ( نقش پدر = بیمه گذار ) روی بیمه نامه خود وام گرفته باشد و اقساط وام خود را به شرکت بیمه پرداخت نکرده باشد .


مراحل و مدارک  باز خرید بیمه ( عمر و سرمایه گذاری بیمه ایران کرج)

برای بازخرید بیمه عمر، پس انداز بیمه مان بیمه ایران  به دلیل یا توجیه خاصی نیاز نیست و هر زمانی که برای بازخرید کردن بیمه خود تمایل داشتید، تنها کافی است با همراه داشتن مدارک زیر به نمایندگی بیمه مراجعه کنید:

  • اصل بیمه‌نامه عمر(برگه بیمه نامه  عموما تک برگی و برگه ارزش بازخریدی ضمیمیه بیمه می باشد  )

  • رسید پرداخت‌های حق بیمه ( عموما رسید های پرداختی شما در سامانه موجود است فقط در صورت اختلاف در تعداد اقساط پرداخت شده )

  • تائیدیه حسابداری در خصوص دریافت حق بیمه

  • مدارک شناسایی بیمه‌گذار ( کارت ملی و شناسنامه بیمه گذار )

  • پر کردن فرم مخصوص بازخرید بیمه عمر( و یا درخواست باز خریدی )

  • شماره شبای معتبر بانکی ( پریننت شده با مهر بانک به نامه بیمه گذار باشد در صورت پرداخت ارزش بازخریدی به صورت الکترونیکی )

بیمه گذار باید به واحد اشخاص شرکت بیمه ایران کرج ( میدان آزادگان خیابان مطهری روبروی اداره فرهنگ وارشاد ساختمان مرکزی بیمه ایران کرج نیم طبقه اول اداره اشخاص بیمه ایران مراجعه کرده و مراحل را پیگگری نمایید .


 

بیمه ایران کرج

بیمه ایران گوهردشت ، بیمه کرج نمایندگی شادمنامن ،بیمه کرج کد ۳۲۹۷۷ بیمه کرج کارگزاری ، سابق بیمه کرج صدور انی انواع بیمه نامه بیمه ایران مهندس شاد


 

خرید اینترنتی بیمه

 

آدرس دفتر :بیمه کرج طالقانی جنوبی پلاک ۱۸۷

تلفن دفتر :۳۲۲۱۸۷۲۳ ۰۲۶

بیمه ایران البرز نزدکترین نمایندگی به شما بیمه کرج صدور انواع بیمه نامه
باز خرید بیمه عمر مراحل