پژوهشکده بیمه

بیمه ایران کرج : این نهاد پژوهشی ابتدا زیرعنوان ((مرکز تحقیقات بیمه ای )) در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، در دوران ریاست دکتر عبدالناصر همتی ، به مدیریت دکتر علی دهقانی در سال ۱۳۵۷ تاسیس شد . پس از آن با تغییر نام ،  عنوان (پژوهشکده بیمه ) به خود گرفت . وظایف پژوهشکده بیمه عبارتند از :قبول طرح پژوهشی وانجام کارهای پژوهشی در زمینه بیمه و مسایل بیمه ای ، نشر فصلنامه صنعت بیمه ، تازهای بیمه چاپ نشر آثار و کتاب های ببیمه ای ، تهیه چکیده آثار و مقاله های بیمه ای ،تشویق و دادن کمک مالی به دانشجویان در تهیه پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه مسایل بیمه ای . پژوهشکده بیمه دارای یک هیئت امنا ، یک رئیس و تعدادی معاون می باشد .

پژوهشکده بیمه دارای کمیته های تخصصی در رشته بیمه اشخاص ، بیمه اموال و بیمه های مسئولیت مدنی و مسایل عمومی بیمه است که طرحنامه ها و پروژه های پژوهشی را پس از بررسی و ارجاع به داوری ، جهت طرح در شورای پژوهشی آماده می کنند .

شورای پژوهشی بیمه ، ارگان عمده و تصمیم گیرنده در مورد طرح ها و پروژه های پژوهشی بیمه به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پذیرش و تصویب هیئت امنا و موافقت وزارت فرهنگ و فناوری ، ازمیان متخصصان فن بیمه ، حقوقدانان ، ریاضی دانان ، اقتصاد دانان و کارشنارسان مدیریت بازاریابی آشنا به صنعت بیمه و بیمه گری برگزیده می شوند .

تمرکز نشر آثار کتاب های بیمه ای بیمه ای و کوشش د راه کسترش دانش و فرهنگ بیمه در جامعه از وظایف و اولویت های فعالیتی پژوهشکده بیمه می باشد

 


 

بیمه ایران کرج

بیمه ایران گوهردشت بیمه ایران عظیمیه  ، بیمه کرج نمایندگی شادمنامن ،بیمه کرج کد ۳۲۹۷۷ بیمه کرج کارگزاری ، سابق بیمه کرج صدور انی انواع بیمه نامه بیمه ایران مهندس شاد

صدور بیمه نامه بدنه و ثالث در محل با ارسال کارشناس جهت بازدید در منزل , ارسال بیمه درب منزل


 

خرید اینترنتی بیمه

 

آدرس دفتر :بیمه کرج طالقانی جنوبی پلاک ۱۸۷

تلفن دفتر :۳۲۲۱۸۷۲۳ ۰۲۶

بیمه ایران البرز نزدکترین نمایندگی به شما بیمه کرج صدور انواع بیمه نامه

 

 

 

پژوهشکده بیمه