بیمه ایران مطهری کرج

نمایندگی بیمه ایران کد ۳۲۹۷۷ مهندس شا د تلفن دفتر ۳۲۲۱۸۷۲۳

 

بیمه  ایران کرج خیابان مطهری واقع در میدان آزادگان قدیم ( روبروی اداره فرهنگ ارشاد ) سرپرستی بیمه ایران استان البرز ساختمان مرکزی می باشد که متشکل از چندین اداره میباشد

طبقه همکف ورودی ساختمان سمت چپ صندق خسارات بدنی ( جهت رسیدگی به پروندهای خسارت بدنی استان البرز )

طبقه همکف اداره اتومبیل بیمه ایران : رسیدگی به امور انتقال تخفیف ها بیمه شخص ثالث و  بخشودگی جرائم دیرکرد بیمه اتومبیل ( فقط در صورت توقف خودرو به دستور مقام قضایی یا پلیس ) کارشناسی بیمه بدنه خودرو های لوکس و غیره می باشد

نیمه طبقه اول( پله ها را بالا رفته آسانسور در این نیم طبقه توقف ندارد) اداره آتش سوزی و بیمه مسئولیت در قسمت راست این نیم طبقه میباشد و در قسمت چپ این نیم طبقه

اداره اشخاص جهت رسیدگی به بیمه های عمر  و باز خریدی و صدور  الحاقیه ای بیمه عمر و پس انداز می باشد و بیمه حوادث وبیمه تکمیلی نیز در این طبقه می باشد .

در وردی ساختمان راهنمای طبقات نصب شده است شامل اداره های ذیل می باشد

مدیریت کل بیمه ایران استان البرز

اداره امور پزشکی ( پرداخت هزینه های پزشکی و غیره )

اداره امور عمومی و دبیرخانه

اداره حسابداری بیمه ایران

اداره خسارت دیه اتومبیل بیمه ایران کرج

اداره خسارت اشخاص

اداره خسارت سایر رشته ها( مسئولیت ،آتش سوزی و غیره )

اداره امور نمایندگان

اداره حقوقی بیمه ایران کرج

تلفن بیمه ایران کرج ۳۴۲۰۶۰۴۹ می باشد


 

بیمه ایران کرج
بیمه ایران کرج

بیمه ایران گوهردشت بیمه ایران عظیمیه  ، بیمه کرج نمایندگی شادمنامن ،بیمه کرج کد ۳۲۹۷۷ بیمه کرج کارگزاری ، سابق بیمه کرج صدور انی انواع بیمه نامه بیمه ایران مهندس شاد

صدور بیمه نامه بدنه و ثالث در محل با ارسال کارشناس جهت بازدید در منزل , ارسال بیمه درب منزل


 

خرید اینترنتی بیمه

 

آدرس دفتر :بیمه کرج طالقانی جنوبی پلاک ۱۸۷

تلفن دفتر :۳۲۲۱۸۷۲۳ ۰۲۶

بیمه ایران البرز نزدکترین نمایندگی به شما بیمه کرج صدور انواع بیمه نامه
بیمه ایران مطهری کرج