انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث

مراحل انتقال تخفیف بیمه نامه شخص ثالث ( بیمه خودروی قبلی و بیمه جدید هر دو ایران باشند )

مراجعه به دفتر نمایندگی

صدور الحاقیه برداشت تخفیفات از خودروی قبلی

صدور الحاقیه اعمال تخفیف بیمه ایران خودروی جدید

 

مدارک مورد نیاز

کپی برگه سبز خودروی قبلی زمانیکه خوردرو به نام شما بوده قبل از تاریخ بخشنامه بهمن ۱۳۹۷

کپی برگه سبز خودرو ی قبلی بعد از فروش به نام خریدار جدید (خودروی قبلی شما )

تبصره اگر پلاک قبلی روی خودروی جدید باشد برگه سبز دوم به نام خریدار جدید نیاز نبوده

کپی برگه سبز خودروی جدید

درخواست انتقال تخیف بیمه نامه شخص ثالث

شماره بیمه نامه بیمه نامه قبلی ( بیمه ایران باشد )

بیمه نامه جدید ( بیمه ایران باشد )

جهت صدور الحاقیه حذف تخفیفات به نمایندگی مراجعه فرمایید .

 


 

 

بیمه ایران کرج
بیمه ایران کرج

بیمه ایران گوهردشت بیمه ایران عظیمیه  ، بیمه کرج نمایندگی شادمنامن ،بیمه کرج کد ۳۲۹۷۷ بیمه کرج کارگزاری ، سابق بیمه کرج صدور انی انواع بیمه نامه بیمه ایران مهندس شاد

صدور بیمه نامه بدنه و ثالث در محل با ارسال کارشناس جهت بازدید در منزل , ارسال بیمه درب منزل


 

خرید اینترنتی بیمه

 

آدرس دفتر :بیمه کرج طالقانی جنوبی پلاک ۱۸۷

تلفن دفتر :۳۲۲۱۸۷۲۳ ۰۲۶

بیمه ایران البرز نزدکترین نمایندگی به شما بیمه کرج صدور انواع بیمه نامه

 

انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث