انواع بیمه

بیمه مهندس ناظر طراح و محاسب ساختمان

موضوع بیمه نامه: بیمه ایران کرج بیمه ایران کرج: عبارت است از بیمه مسئولیت حرفه ای بیمه گزار در قبال مالک و اشخاص ثالث ، بدین معنی که چنانچه در نتیجه اهمال و قصور در اجرا و انجام وظایف قانونی

پرداخت خسارت بیمه البرز کرج

ردیف   آدرس شعبه تلفن فاکس کدشهرستان ۱ آبادان انتهای خیابان منتظری روبروی درمانگاه پشت فروشگاه نفت شماره ۲۴ ۵۳۲۳۰۷۹۱۵۳۲۲۰۳۴۹ ۵۳۲۲۰۴۸۷ ۶۱ ۲ آمل میدان هزار سنگر – خ امام‌رضا (ع) رضوان ۵۶کد پستی‌ ۳۶۳۳۸ – ۴۶۱۴۶ ۴۳۲۳۱۵۰۱-۴ ۴۳۲۹۱۷۶۰ ۱۱

مراکز پرداخت خسارت آسیا

بیمه ایران کرج مراکز(شعبه ) پرداخت خسارت آسیا استان شهرستان نمایندگی آدرس تلفن ‏زنجان‏ ‏ابهر‏ شعبه ابهر جاده‌ترانزیت جنب بانک تجارت ۰۲۴-۳۵۲۷۰۰۴۸،۳۵۲۷۹۷۸۲ ۳۵۲۲۴۳۹۰ ‏مرکزی‏ ‏اراک‏ استان مرکزی – شعبه مرکزی اراک خیابان امام خمینی نرسیده به چهار راه دکتر حسابی

راهکار ایرانی ها برای تحریمهای امریکا

راهکار ایرانی ها برای تحریمهای امریکا : بیمه ایران کرج عرضه پوشش بیمه ایرانی برای محموله‌های نفت/ مسئولیت خطیر بیمه ایران ایران پس از اینکه برخی از بیمه‌گران هندی به دلیل تهدید تحریم‌های آمریکا فراهم کردن خدماتشان را متوقف کردند،