بیمه اتومبیل شخص ثالث

بیمه اتومبیل شخص ثالث

بیمه شخص ثالث

توضیحات

بیمه شخص ثالث
بیمه اجباری اتومبیل سال
دیات سال جدید ۱۳۹۹ با احتساب افزایش ۲۵ درصدی بیمه
دیه ۴۴۰ میلیون تومان
خسارت مالی ۱۱ میلیون تومان
خسارت راننده ۳۳۰ میلیون تومان

لینک خرید بیمه نامه

نکته فقط جهت تمدید بیمه نامه های صادره این نمایندگی شاد می باشد

هماهنگی تلفنی  با نمایندگی

ورود

بیمه اتومبیل شخص ثالث