بیمه استان البرز

بیمه اتباع خارجی

بیمه ایران کرج: مقصود از اتباع خارجی اشخاصی هستند (  پناهنده – مهاجر ویا  آواره) که تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران را ندارند .مقصود از اتباع خارجی ، موضوع ماده ۱۸۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی که

ستاد کرونا بیمه ایران

بیمه ایران کرج: تصمیمات روزآمد ستاد مدیریت بحران کرونا در بیمه ایران درسال ۹۹ با حضور اعضای ستاد در محل سالن جلسات این شرکت برگزار شد.   به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، در این جلسه موضوعات مهمی از جمله