نمایندگی بیمه ایران عظیمیه

نمایندگی بیمه ایران کرج

  نمایندگی کد ۳۲۹۷۷ ( شاد ) واقع در طالقانی جنوبی (۵۰۰  متر پایین تر از ایستگاه درختی به سمت هفت تیر) روبروی دفتر پیشخوان دولت  بیمه ایران کرج صدور انواع بیمه نامه ( دارای کد اورجینال ) به صورت

آزمون نمایندگی بیمه

سرفصل آزمون نمایندگی بیمه های آزمون آداب )نمایندگی بیمه و کارگزاری رسمی بیمه( الف( سوالات عمومی و کلیات: ) ۲۰ سوال( قانون بیمه، قانون تأسیس بیمه مرکزی، اصول بیمه و مدیریت ریسک، بازاریابی بیمه و فنون مذاکره، فرایند صدور، اصطلاحات