قیمت بیمه نامه شخص ثالث

یمه یمه یمه بیمه  بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه

به زودی نرخ سال ۱۴۰۲ اضافه خواهد شد با شماره ۰۲۶۳۲۲۱۸۷۲۳ تماس حاصل فرمائید.

توضیحات بیمه شخص ثالث و حوادث راننده :

بیمه شخص ثالث یکی از انواع بیمه‌های مسئولیت است که مسئولیت راننده را در مقابل اشخاص دیگر (ثالث) بیمه می‌کند. منظور از شخص ثالث، کلیه اشخاصی بغیر از راننده مسبب حادثه است که در اثرحوادث وسائل نقلیه موتوری زمینی دچار زیانهای بدنی و یا مالی می‌شوند؛ اعم از اینکه داخل و یا خارج از وسیله نقلیه بیمه شده باشند .
تعهد بدنی ۴٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال دیه ماه های حرام می باشد این مبلغ به فرد آسیب دیده در تصادف پرداخت ها خواهد شد (نقص عضو و فوت )
تعهد مالی در هر حادثه مبلغ ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال که این مبلغ  جهت جربان خسارت مالی به زیان دیده حادثه پرداخت خواهد شد (این مبلغ بر اساس دیه محاسبه شده و مبلغ ان ۲٫۵ درصد دیه می باشد )این مبلغ در نمایندگی قابل افزایش می باشد .
تعهد راننده مقصر حادثه  ۳٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال پرداختی به راننده مقصر حادثه پرداخت می شود
(دیه با ماه عادی محاسبه شده)
جهت تکمیل راننده می تواند یک بیمه نامه دیگر با عنوان بیمه حوادث برای خویش تهیه فرمایید
(این بیمه نامه اختیاری بود )

بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه بیمه

بیمه کرج

بیمه کرج

بیمه کرج

بیمه کرج

بیمه کرج
بیمه کرج

خرید اینترنتی بیمه نامه

آدرس دفتر :کرج طالقانی جنوبی روبروی مدرسه شهدا انقلاب

تلفن دفتر

۳۲۲۱۸۷۲۳

 


قیمت بیمه نامه شخص ثالث