بیمه اتش سوزی

بیمه زلزله

بیمه زلزله ( بیمه بومهن)  Earthquake insurance زمین لرزه یا زلزله (بومهن) یک حادثه و فاجعه طبیعی است که گاهی آثار زیان بار گسترده ای دارد تامین پیامدهای گسترده و فاجعه بار زلزله (بومهن ) از تعهد و توان مالی(

پرداخت خسارت ۹۶ میلیاردی

پرداخت خسارت ۹۶ میلیاردی پتروشیمی شهید تندگویان ازسوی بیمه ایران   بیمه ایران کرج   بیمه ایران خسارت ۹۶ میلیاردریالی پتروشیمی شهید تندگویان در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی را  پرداخت کرد.  چک پرداخت خسارت پتروشیمی شهید تندگویان در کمترین زمان

خسارت ۵۴ میلیارد تومانی

پرداخت خسارت ۵۴ میلیارد تومانی آتش سوزی پارس جنوبی ازسوی بیمه ایران بیمه کرج خسارت ۵۴ میلیارد تومانی آتش سوزی در فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی توسط بیمه ایران جبران شد.     به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، در

قیمت بیمه نامه آتش سوزی منزل مسکونی

  متوسط حدود روزی ۲۵ حادثه و سال ۱۳۹۳ به طورمیانگین ۵۵ حادثه آتش سوزی در هر روز به ثبت رسیده است. شاید فکر کنید خرید بیمه آتش سوزی هزینه بسیار زیادی دارد اما باورتان نمی شود که شرکت های