خسارت

پرداخت خسارت بیمه البرز کرج

ردیف   آدرس شعبه تلفن فاکس کدشهرستان ۱ آبادان انتهای خیابان منتظری روبروی درمانگاه پشت فروشگاه نفت شماره ۲۴ ۵۳۲۳۰۷۹۱۵۳۲۲۰۳۴۹ ۵۳۲۲۰۴۸۷ ۶۱ ۲ آمل میدان هزار سنگر – خ امام‌رضا (ع) رضوان ۵۶کد پستی‌ ۳۶۳۳۸ – ۴۶۱۴۶ ۴۳۲۳۱۵۰۱-۴ ۴۳۲۹۱۷۶۰ ۱۱

خسارت سیار بیمه ایران به مسیرهای راهپیمایی اربعین

اعزام تیم های خسارت سیار بیمه ایران به مسیرهای راهپیمایی زائران اربعین حسینی (ع) بیمه ایران کرج تیم های ویژه خسارت سیار شرکت سهامی بیمه ایران با بدرقه رسمی از مقابل ساختمان مرکزی این شرکت عازم مناطق مرزی غربی کشور

بزرگترین طرح بیمه درمانی جهان

هند بزرگترین طرح بیمه درمانی جهان را اجرایی کرد بیمه ایران کرج به منظور بهبود بخش سلامت در دومین کشور پرجمعیت جهان هند بزرگترین طرح بیمه درمانی جهان را اجرایی کرد.  نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند در مراسمی در شهر رانچی

بیمه بیکاری

آیا مشمول بیمه بیکاری هستم؟   بیمه ایران کرج مشاور بیمه ای نحوه و شرایط برقراری بیمه بیکاری را تبیین می کند. محمد حاجی‌بابایی کارشناس تامین اجتماعی تامین ۲۴ /  یا در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری می‌توان با درخواست احتساب